KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Stacja badawcze

Stacja Badań Fitoklimatycznych Wyrchczadeczka w Beskidzie Śląskim.

Bieżące dane meteorologiczne tutaj.

Karpacka Stacja Doświadczalna Instytutu Bioróżnorodności Leśnej w Krempnej-Żydowskie, Magurski Park Narodowy

Karpacka Stacja Doświadczalna
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Krempna-Żydowskie
Magurski Park Narodowy


Kontakt:
dr inż. Marek Wajdzik
tel: (012) 662 50 56 e-mail: rlwajdzi@cyf-kr.edu.pl

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Katedry Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego w Krynicy-Zdroju

Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Krynicy obejmuje Laboratorium Terenowe, 5 namiotów foliowych, budynek administracyjny, budynek gospodarczy z komorą chłodniczą do przechowywania sadzonek i nasion z pełnym sterowaniem temperatury i wilgotności, boksami niskotemperaturowymi, system JAVO do napełniania i szkółkowania w kontenerach, z mieszalnikiem do przygotowania substratu i podajnikiem, a także liczne powierzchnie doświadczalne.

Stacja Doświadczalna Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu w Krynicy-Zdroju

W Stacji Doświadczalnej Katedry istniejącej od 1998 r. w LZD w Krynicy prowadzone są badania dotyczące stosowania udoskonalonych rębni, przebudowy drzewostanów przedplonowych i różnych metod trzebieży. Badania terenowe realizowane są na stałych powierzchniach doświadczalnych założonych w parkach narodowych i rezerwatach (52 pow.) oraz lasach zagospodarowanych (85 pow.).

Centrum Edukacji Gleboznawczej


Powstałe w roku 2012 Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest przeznaczone do prowadzenia dydaktyki o glebie na wszystkich poziomach kształcenia. Integralną częścią Centrum Edukacji Gleboznawczej jest pierwsze w Polsce Muzeum Gleb, prezentujące gleby z różnych części Europy. Zajmujemy się edukacją w zakresie gleboznawstwa oraz funkcjami gleb w kształtowaniu środowiska i krajobrazów. Zapraszamy na zajęcia dydaktyczne w „świecie gleb” oraz do odwiedzin i współpracy.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies