KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Samorzad Studencki

W Uczelni organizacją reprezentującą wszystkich studentów jest Samorząd Studentów. Głównym kierunkiem działania jest reprezentacja i ochrona praw studentów w zakresie kształcenia i kwestiach socjalno-bytowych.

Przedstawiciele Samorządu tworzą organy kolegialnie, poprzez które reprezentują studentów wobec władz uczelni. Studenci uczestniczą w pracach Senatu Uniwersytetu Rolniczego oraz Rad Wydziałowych. Dodatkowo przedstawiciele Samorządu wchodzą w skład komisji Rekrutacyjnych, Dyscyplinarnych, Wydziałowych Komisji Wyborczych oraz tworzą Komisje Stypendialne dla studentów.

Samorząd popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie. Samorząd Studentów Uniwersytetu Rolniczego ma charakter ogólnouczelniany (Uczelniana Rada Samorządu Studentów - URSS) i wydziałowy (Wydziałowa Rada Samorządu Studentów - WRSS). Uczelniana Rada Samorządu Studentów współpracuje oraz bierze czynny udział w działalności Parlamentu Studentów RP, Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Rolniczych oraz Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa. Samorząd Studentów Wydziału Leśnego bardzo silnie i prężnie działa na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

W ostatnich latach Samorząd Studentów Wydziału Leśnego przy współpracy Koła Naukowego Leśników zorganizował:

  • XVII Międzynarodowe Zawody Studentów Leśnictwa - Kraków-Zakopane 2006.
  • I Ogólnopolską Konferencję Studentów Leśnictwa - Zakopane 2008.
  • IV Ogólnopolską Konferencję Studentów Leśnictwa – Ustroń 2011

Ponadto przedstawiciele WRSS uczestniczyli w:

  • XIX Międzynarodowych Zawodach Studentów Leśnictwa - Poznań 2008.
  • I Kongresie Młodych Leśników i Drzewiarzy - Warszawa 2008.
  • Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Leśnictwa i Drzewnictwa - Niemcy 2008.
  • II Ogólnopolską Konferencję Studentów Leśnictwa – Białowieża 2009.
  • Europejska Konferencja Studentów Leśnictwa i Drzewnictwa InterFOB (INTER-Européenne FOret Bois) – Francja 2010.
  • III Ogólnopolską Konferencję Studentów Leśnictwa – Rewal 2010.
  • Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa – Poznań 2011.

 

Strona Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies