KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Wyszukiwarka pracowników


Imie*

Nazwisko*

Wydział

e-mail
 Marcin Pietrzykowski 
tel: 012 662 53-02  
e-mail: rlpietrz@cyf-kr.edu.pl

doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa
Profil Google Scholar
Curriculum vitae

wróć

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ:

EDUKACJA, PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ:

PEŁNIONE FUNKCJE

PUBLIKACJE (wybrane):

PATENTY:

REDAKCJA I RECENZJE W CZASOPISMACH:

PROJEKTY:

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

POBYTY I STAŻE NAUKOWE:

DYDAKTYKA:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies