KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Wyszukiwarka pracowników


Imie*

Nazwisko*

Wydział

e-mail
 Marcin Pietrzykowski 
tel: 012 662 53-02  
e-mail: rlpietrz@cyf-kr.edu.pl

profesor doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa
Profil Google Scholar
Curriculum vitae

wróć

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ:

EDUKACJA, PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ:

PEŁNIONE FUNKCJE

PUBLIKACJE (wybrane):

PATENTY:

REDAKCJA I RECENZJE W CZASOPISMACH:

PROJEKTY:

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

POBYTY I STAŻE NAUKOWE:

DYDAKTYKA:

Prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych. Jeżeli dane w wynikach wyszukiwania są nieaktualne lub niekompletne prosimy o przesłanie informacji na adres: helpdesk@ur.krakow.pl. Państwa poprawki zostaną przekazane do odpowiednich jednostek odpowiedzialnych. Informacje prosimy wysyłać z kont pracowniczych.

Za dane dotyczące pracownika (np. tytuł, imię, ewentualnie drugie imię, nazwisko, stanowisko, funkcja) oraz dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. wydział, instytut, katedra, adres jednostki, telefon do jednostki) odpowiada Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies