KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu

PracownicyHistoriaKierunki badańNajważniejsze osiągnięcia naukoweWykaz cytowanego piśmiennictwaActa Agraria et Silvestria series SilvestrisMateriały do pobrania

Acta Agraria et Silvestria series Silvestris  PL ISSN-0065-0927

Czasopismo naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, od 2008 roku współwydawane przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 Ukazuje się jako rocznik, nieprzerwanie od 1961 r. W „Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris” publikowane są oryginalne prace naukowe oraz prace przeglądowe z zakresu leśnictwa i ekologii oraz dyscyplin pokrewnych (m.in. biologii, drzewnictwa, inżynierii środowiska). Prace mogą być publikowane w języku polskim lub angielskim. Pełnym tekstom w języku polskim towarzyszą abstrakty i streszczenia w języku angielskim. Prace są recenzowane.

Więcej o historii „Acta Agraria et Silvestria series Silvestris” – otwórz.

Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja papierowa. Wszystkie roczniki, od 2005 roku, są dostępne w formie plików PDF na tej stronie.

DLA AUTORÓW DLA RECENZENTÓW
Wytyczne dla autorów można pobrać tutaj.

Z procedurą recenzowania można zapoznać się tutaj.

Formularz recenzji – pobierz tutaj.

Listę recenzentów artykułów zamieszczonych w roku 2015 (vol. LIII) i 2016 (vol. LIV) pobierz tutaj.

 REDAKTOR SERII: Jerzy Skrzyszewski
tel. (12) 662 50 43 e-mail: rlskrzys@cyf-kr.edu.pl

W RADZIE PROGRAMOWEJ zasiadają:
Stanisław Małek – Przewodniczący, 
Tadeusz Andrzejczyk, Stanisław Brożek, Mikołaj Guź (Ukraina), Leon Jagoda, Andrzej Jaworski, Jerzy Modrzyński, Bengt Nihlgård (Szwecja), Stanisław Orzeł, Milan Saniga (Słowacja), Janusz Sowa, Józef Suliński

ADRES REDAKCJI:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

Sekretarz Redakcji:
Ewa Wojciechowska-Przepłata
tel. (12) 662 50 44
e-mail: e.wojciechowska-przeplata@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies