KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji

Skład osobowy

Kierownik:Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Profesorowie:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski, profesor zwyczajny
Prof. dr hab. inż. Jan Greszta – emerytowany profesor zwyczajny

Adiunkci:
Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Dr inż. Józef Barszcz
Dr inż. Marek Pająk

Pracownicy naukowo-techniczni:
Mgr inż. Iwona Skowrońska
Mgr Anna Nosek - emerytowany pracownik,
Mgr inż. Zbigniew Zawodny - emerytowany pracownik

Doktoranci:
Mgr inż. Katarzyna Dudek, e-mail: k.dudek@ur.krakow.pl
Mgr inż. Justyna Likus, e-mail: j.likus@ur.krakow.pl
Mgr inż. Michał Jasik
Mgr inż. Katarzyna Krakowian
Mgr inż. Bartłomiej Woś

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies