KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego

Wydział Leśny

Katedra Gleboznawstwa Leśnego

31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46
Tel.: +48 012 662 50 31
E-mail: rllasota@cyf-kr.edu.pl

 

Informacji udzielają:

Dr inż. Ewa Błońska, tel: 012 662 50 31,  Dr inż. Jarosław Lasota, tel: 012 662 53 38,  Dr inż. Tomasz Wanic, tel: 505 093 253

Charakterystyka

Siedliskoznawstwo leśne jest dziedziną leśnictwa niezbędną w kształtowaniu różnorodności biologicznej lasów, przybliżaniu składów gatunkowych drzewostanów do naturalnej szaty leśnej i ochrony ekosystemów przyrodniczych. Znajomość siedlisk leśnych i czynników kształtujących te siedliska doskonalona i unowocześniana w miarę rozwoju pokrewnych dziedzin przyrodniczych stanowią podstawę trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Podyplomowe Studium Siedliskoznawstwa Leśnego ma na celu pogłębienie wiedzy uczestników Studium o siedliskach leśnych Polski na potrzeby pracowników leśnictwa, a zwłaszcza administracji leśnej, Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz specjalistów do spraw rolno-leśnych i ochrony środowiska.

Kwalifikacje:

Słuchaczom Studium przekazywana jest aktualna wiedza z zakresu:

  • charakterystyki czynników kształtujących siedliska lasów,
  • taksonomii, regionalizacji i degradacji siedlisk,
  • sporządzania operatów siedliskowych,

wraz prezentacją nowoczesnych metod diagnozowania i kartowania siedlisk oraz stosowania technik komputerowych.

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: 25 luty 2011 r.  (pod warunkiem uzyskania odpowiedniej ilości zgłoszeń uczestnictwa)

Opłata: ok. 3000 PLN  ( dokładna kwota zostanie podana we wrześniu 2010 r.); płatne w dwóch ratach

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies