KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW U SEKRETARZA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - II nabór

od 21 lipca do 10 sierpnia 2017 - możliwość rejestracji w systemie ERK,

11 sierpnia - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych,

16-19 oraz 21 sierpnia 2017 - przyjmowanie kompletu dokumentów,
Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Leśnego, w pokoju 316 (Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków; 3 piętro, w wysokiej części budynku).
Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce REKRUTACJA KROK PO KROKU

22 sierpnia 2017 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia w II naborze

Informacja dla osób, które rejestrowały się w I etapie rekrutacji, lecz rejestracje te (z różnych przyczyn) nie zostały formalnie dokończone:
"Opłaty wniesione w czasie pierwszego etapu rekrutacji są honorowane również w późniejszych jej etapach (nie trzeba wnosić nowej opłaty)".

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - II nabór

od 25 lipca do 22 sierpnia 2017 - możliwość rejestracji w systemie ERK,

23 sierpnia - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia,

25,26 oraz 28 sierpnia 2017 - przyjmowanie kompletu dokumentów,
Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Leśnego, w pokoju 920a (Al. 29 - Listopada 46, 31 - 425 Kraków; 9 piętro, w wysokiej części budynku) w godz: 9 -15
Termin 28 sierpnia 2017 jest teminem ostatecznym!

31 sierpnia 2017 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies