KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2 NABÓR

  • od 30 sierpnia do 12 września 2018 r. (włącznie) – możliwość rejestracji w systemie ERK,
  • 12 września 2018 r. godz 23.59 - zamknięcie systemu ERK,
  • 14 września 2018 r. - ogłoszenie listy rankingowej w systemie ERK,
  • 17 i 18 września 2018 r., w godz. 9 - 16  - składanie dokumentów,
   Komplety dokumentów przyjmowane będą w pokoju 316 na Wydziale Leśnym (Al. 29 Listopada 46, Kraków). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce Regulamin rekrutacji
  • 19 września 2018 r. - ogłoszenie listy osób przyjętych.

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 3 NABÓR

  • od 7 do 14 września 2018 r. – możliwość rejestracji w systemie ERK
  • 14 sierpnia 2018 r., godz. 23:59 - zamknięcie ERK
  • 16 września 2018 r. - ogłoszenie listy rankingowej w systemie ERK,
  • 17 września 2018 r. w godz. 15 - 19 - składanie dokumentów
  • 18 września 2018 r. w godz. 9 - 19 - składanie dokumentów
   Komplety dokumentów przyjmowane będą w pokoju 920a na Wydziale Leśnym (Al. 29 Listopada 46, Kraków). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce Regulamin rekrutacji

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 

Informujemy, że proces rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, na rok akademicki 2017/2018, został zakończony. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies