KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Studia doktoranckie

Uniwersytetu Rolniczego zostały powołane decyzją Senatu akademickiego z dn. 28 grudnia 1995 roku. Studia doktoranckie mają charakter stacjonarny i niestacjonarny i trwają 4 lata. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uczelni, w tym na Wydziale Leśnym doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych oraz kierunków przyrodniczych innych Uczelni. Opłata za 1 semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich wynosi 2000 zł.

Rekrutacja w roku akademickim 2014/15
- stacjonarne
- niestacjonarne
Strona główna studium doktoranckiego UR.
Proponowana tematyka prac doktorskich.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies