KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

PROGRAM STAŻOWY DLA STUDENTÓW WL UR

baner staż 

"Program staży dla studentów kierunku leśnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

Cel Programu:

Podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez udział, w wysokiej jakości 16-to tygodniowych płatnych stażach krajowych (łącznie: 360 godzin)

 Adresaci:

139 Studentek i Studentów Wydziału Leśnego UR w Krakowie studiów stacjonarnych, studiujących na przedostatnim i ostatnim semestrze studiów (6 - 7)

Edycje Programu:

Edycja I (2018): 63 osoby, w tym 28 kobiet i 35 mężczyzn

Edycja II (2019): 76 osób, w tym 34 kobiety i 42 mężczyzn

 

Regulamin Organizacji Staży Studenckich obecnie znajduje się w opracowaniu i zostanie opublikowany niezwłocznie po wprowadzeniu go zarządzeniem J.M. Rektora UR w Krakowie. Na chwilę obecną, w celach jedynie informacyjnych mogą Państwo skorzystać z porównywalnych dokumentów m.in: Zarządzenia Rektora nr 70/2018 z dnia 2 marca 2018 roku (https://akty.urk.edu.pl/index/site/4597) lub ze stron innych wydziałów UR w Krakowie, realizujących staże (np.: http://wtz.ur.krakow.pl/program_stazowy_dla_studentow_wtz_ur.html).

 

DANE KONTAKTOWE

BIURO PROJEKTU:

Adres: Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków,

Wydział Leśny, pokój 207 (II piętro budynku)

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński

Tel. +48 12 662 50 87, e-mail: krzysztof.leszczynski@urk.edu.pl

Koordynator: Dr inż. Ewa Słowik-Opoka

Tel. +48 12 662 53 77, e-mail: ewa.opoka@urk.edu.pl

 

ZESPÓŁ PROJEKTÓW DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWYCH (CTT UR w Krakowie):

Kierownik: Mgr Katarzyna Trochanowska

Mgr Sylwia Wróbel - obsługa administracyjna (CTT)

Mgr inż. Joanna Pasek - obsługa finansowa (CTT)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies