KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

PROGRAM STAŻOWY DLA STUDENTÓW WL UR

Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora nr 86/2018 - Regulamin organizacji staży na WL w ramach realizacji Programu staży dla studentów kierunku Leśnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie link

Równocześnie, uprzejmie informuję, że termin rekrutacji przedłużono do dnia 30 maja br. z uwagi na harmonogram zajęć semestralnych (głównie ćwiczeń terenowych).

Przewidywany termin ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych - 7 czerwca br.

Poniżej, podany został skład osobowy poszczególnych Komisji dla realizacji I Edycji Programu, powołanych przez Kierownika Projektu:

Komisja Rekrutacyjna:

  1. Dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński - Kierownik Projektu,
  2. Dr inż. Ewa Słowik-Opoka - Koordynator Projektu,
  3. Przemysław Gał - Przedstawiciel Studentów.

Komisja Odwoławcza:

  1. Dr hab. inż. Krzysztof Słowiński - Prodziekan Wydziału ds. Studentów (lub osoba wskazana),
  2. Kamil Adamski - Przedstawiciel Studentów,
  3. Dawid Furtak - Przedstawiciel Studentów.

 

 baner staż 

"Program staży dla studentów kierunku leśnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

Cel Programu:

Podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez udział, w wysokiej jakości 16-to tygodniowych płatnych stażach krajowych (łącznie: 360 godzin)

 Adresaci:

139 Studentek i Studentów Wydziału Leśnego UR w Krakowie studiów stacjonarnych, studiujących na przedostatnim i ostatnim semestrze studiów (6 - 7)

Edycje Programu:

Edycja I (2018): 63 osoby, w tym 28 kobiet i 35 mężczyzn

Edycja II (2019): 76 osób, w tym 34 kobiety i 42 mężczyzn

 

DANE KONTAKTOWE

BIURO PROJEKTU:

Adres: Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków,

Wydział Leśny, pokój 207 (II piętro budynku)

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński

Tel. +48 12 662 50 87, e-mail: krzysztof.leszczynski@urk.edu.pl

Koordynator: Dr inż. Ewa Słowik-Opoka

Tel. +48 12 662 53 77, e-mail: ewa.opoka@urk.edu.pl

 

ZESPÓŁ PROJEKTÓW DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWYCH (CTT UR w Krakowie):

Kierownik: Mgr Katarzyna Trochanowska

Mgr Sylwia Wróbel - obsługa administracyjna (CTT)

Mgr inż. Joanna Pasek - obsługa finansowa (CTT)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies