KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Katalog Dobrych Praktyk

Praktyka gospodarcza

 1. Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunku Leśnictwo. (pobierz)
 2. Ramowy program praktyk. (pobierz)
 3. Porozumienie z GDLP. (pobierz). Załącznik do porozumienia (zaświadczenie). (pobierz)
 4. Oświadczenie. (pobierz)
 5. Dziennik Praktyk. (pobierz)
 6. Regulamin Studiów. (zarządenie, załącznik)
 7. Zarządzenie Rektora Nr 8 / 2013. (pobierz)
 8. Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów: pobierz
 9. Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2015 r. : pobierz
  Dla studentów którzy rozpoczęli studia przed 1. 10. 2015 r. obowiązywać będą zapisy obecnego regulaminu tj. z 2012r., ale tylko w zakresie zasad, trybu i warunków zaliczania modułów zajęć.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies