KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Zakład Inżynierii Leśnej

PracownicyHistoriaKierunki badańNajważniejsze osiągnięcia naukoweWykaz cytowanego piśmiennictwaMateriały do pobraniaStudium podyplomowe Hydrologia i inżynieria leśna

 

 

Informacje o Studiach podyplomowych
"Hydrologia i inżynieria leśna"

Podstawowe informacje o studiach.

Rozpoczęto nabór na Studia Podyplomowe „Hydrologia i Inżynieria Leśna”, na rok 2012/2013, organizowane na Wydziale Leśnym przez Katedrę Inżynierii Leśnej.
Zgłoszenia można składać do dnia 21 grudnia 2012 r. w sekretariacie Studiów:
tel. 126625111;
tel. kom. 784145145;
e-mail k.strychalska@gmail.com.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na Studia (załącznik nr 1);
2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2);
3) 2 fotografie;
4) odbitkę kserograficzną dyplomu ukończenia studiów, którą po okazaniu oryginału dyplomu uwierzytelni osoba przyjmująca dokumenty.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies