KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Harmonogram zakończenia studiów 2016-2017

 • HARMONOGRAM pobierz
 • Prace dyplomowe

  Zakres tematyczny prac dyplomowych

 • Zakres tematyczny prac dyplomowych IOEL, pobierz
 • Zakres tematyczny prac dyplomowych IZZL, pobierz
 • Zakres tematyczny prac dyplomowych IULITL, pobierz
 • Zakres tematyczny prac dyplomowych IEIHL, pobierz
 • Procedura składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR

  Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1554 z póź. zm.),pobierz
  • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 17/2016 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 02 maja 2016r.; Załącznik - regulamin studiów, pobierz
  • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie br 71/2015 z dnia 25 września 2015 roku ., w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
   Załączniki 1-5 Zarządzenie 71/2015 pobierz (.doc), pobierz (.pdf)

   

  Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej

  plik do pobrania

  PROCEDURA DYPLOMOWANIA

  PROCEDURA DYPLOMOWANIA

  Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich

  plik do pobrania

  Przewodniczący Komisji do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  plik do pobrania

  Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

  plik do pobrania

  Ocena studiowania

  Załącznik nr 8 Zarządzenie 17/2007 pobierz

  Badanie losów absolwenta (załącznik nr 7)

  plik do pobrania

  Karta obiegowa (załącznik nr 6)

  plik do pobrania

  Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dymplomowych

  plik do pobrania

  Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

  plik do pobrania

  Opłaty

  60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.
  40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
  Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies