KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 
Terminy egzaminów dyplomowych czerwiec / lipiec 2018 r. :
  1. tura - 28 i 29 czerwca 2018 r.
  2. tura - 5, 6 i 10 lipca 2018 r.

Harmonogram zakończenia studiów 2017-2018

 

Prace dyplomowe

Zakres tematyczny prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 pobierz

 

Procedura składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR

Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1554 z póź. zm.),pobierz
  • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 19/2017 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017r.; Załącznik - regulamin studiów, pobierz
  • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 17/2016 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 02 maja 2016r.; Załącznik - regulamin studiów, pobierz
  • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie br 71/2015 z dnia 25 września 2015 roku ., w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
    Załączniki 1-5 Zarządzenie 71/2015 pobierz (.doc), pobierz (.pdf)

 

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej

pobierz

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich

pobierz

Przewodniczący Komisji do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

pobierz

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

pobierz

Ocena studiowania

Załącznik nr 8 Zarządzenie 17/2007 pobierz

Badanie losów absolwenta (załącznik nr 7)

pobierz

Karta obiegowa (załącznik nr 6)

pobierz

Oświadczenie ws licencji niewyłącznej

pobierz

Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dymplomowych

pobierz

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

pobierz

Opłaty

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.
40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies