KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Jednostki organizacyjne - opis

Działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału prowadzona jest w 4 Instytutach z 12 Zakładami, powołanymi zgodnie z warunkami sprecyzowanymi szczegółowo w Statucie Uczelni. Nazwy poszczególnych jednostek związane są z zakresem realizowanej tematyki badawczej i dydaktycznej. Poniżej podano wykaz funkcjonujących na Wydziale samodzielnych jednostek:Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies