KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Pełnomocnicy i przedstawiciele

Przedstawiciele Dziekana Wydziału Leśnego w:

Radzie Bibliotecznej - prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk
Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa - prof. dr hab. inż. Jerzy R. Starzyk

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Leśnego:

ds. Współpracy Zagranicznej – dr hab. inż. Waldemar Gil, prof. UR
ds. przygotowania programu i koordynowanie prezentacji Wydziału Leśnego podczas Festiwalu Nauki w Krakowie w maju 2013 roku - dr inż. Marek Wajdzik.
ds. informacji i promocji - dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski- Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
ds. Finansowo – Administracyjnych – mgr Dominika Cieśla - tel.: 12-662-50-00, e-mail: d.ciesla@ur.krakow.pl
ds. Praktyk – dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński, tel: 12-662-50-87, email: rlleszcz@cyf-kr.edu.pl

Przedstawiciele Wydziału Leśnego w Komisjach Senackich:

w Komisji ds. Organizacyjno i Statutowych – prof. dr hab. Wojciech Ząbecki;
w Komisji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski;
w Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski oraz
Prodziekan ds. Studentów
w Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Materiałowej – dr hab. inż. Paweł Tylek;
w Komisji ds. Inwestycji i Remontów – dr inż. Tomasz Wanic;
w Komisji ds. Oceny Kadry – dr hab. inż. Hanna Stępniewska
w Komisji ds. Socjalnych – mgr inż. Dominika Ledwich, inż. Regina Głowacka
w Komisji ds. Analiz – prof. dr hab. Stanisław Brożek

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów – dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR

Członkowie Rady Społeczno-Konsultacyjnej pobierz(.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies