KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Pełnomocnicy i przedstawiciele

Przedstawiciele Dziekana Wydziału Leśnego w:

Radzie Bibliotecznej - prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk
Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa - prof. dr hab. inż. Jerzy R. Starzyk

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w kadencji 2016 - 2020:

1. Dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyki Zawodowej;
2. Dr inż. Elżbieta Muter – Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych;
3. Dr hab. inż. Maciej Pach – Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Dziekana
ds. studenckiej wymiany zagranicznej oraz studiów realizowanych w języku angielskim ;
4. Dr inż. Wojciech Różański – Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych;
5. Dr inż. Tomasz Wanic – Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów;

Przedstawiciele Wydziału Leśnego w Komisjach Senackich:

w Komisji ds. Organizacyjno i Statutowych – prof. dr hab. Wojciech Ząbecki;
w Komisji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski;
w Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski oraz
Prodziekan ds. Studentów
w Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Materiałowej – dr hab. inż. Paweł Tylek;
w Komisji ds. Inwestycji i Remontów – dr inż. Tomasz Wanic;
w Komisji ds. Oceny Kadry – dr hab. inż. Hanna Stępniewska
w Komisji ds. Socjalnych – mgr inż. Dominika Ledwich, inż. Regina Głowacka
w Komisji ds. Analiz – prof. dr hab. Stanisław Brożek

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów – dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR

Członkowie Rady Społeczno-Konsultacyjnej pobierz(.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies