KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

  rekrutacja 2017/2018

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM LEŚNYM

kierunek nowy, unikalny w skali kraju

Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w podmiotach gospodarczych na samodzielnych stanowiskach do obsługi inwestycji w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz do współpracy z odpowiednimi instytucjami państwowymi na stanowiskach związanych z ochroną przyrody i środowiska. Mogą ponadto znaleźć zatrudnienie w Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parkach Narodowych oraz Parkach Krajobrazowych, w działach zajmujących się współpracą lub negocjacjami z podmiotami gospodarczymi, których działalność ingeruje w stan środowiska.

Program studiów obowiązujący studentów I stopnia - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym z naboru 2017/2018: pobierz

Program studiów obowiązujący studentów I stopnia - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym z naboru 2016/2017 (od 01.10.2016 r.): pobierz

Program studiów obowiązujący studentów I stopnia - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym z naboru 2016/2017 (od 01.10.2016 r.) aktualizacja RWL 18.01.2017: pobierz

Program studiów obowiązujący studentów I stopnia - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym z naboru 2015/2016 (od 01.10.2015 r.): pobierz

Program studiów obowiązujący studentów I stopnia - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym z naboru 2014/2015pobierz

Program studiów obowiązujący studentów I stopnia - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym z naboru 2013/2014pobierz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies