KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Własny fundusz stypendialny UR

Stypendium w ramach własnego funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów UR

Ogłoszenie o konkursie na stypendium w ramach WFS pobierz

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w dziekanacie WL w terminie do dnia 31 października br. pobierz

Szczegółowe informacje w tym kryteria, które należy spełnić oraz wykaz wymaganych dokumentów zawarte są w regulaminie WFS dla studentów i doktorantów UR.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies