KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

AKADEMIKI

Domy Studenckie

Lista studentów którzy otrzymali miejsce w domach studenckich UR, zasady zakwaterowania, wykwaterowania i odpłatności za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018 dostępne pod adresem: https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/

Zgodnie z § 8 pkt. 8 Regulaminu: „Student, który nie otrzymał miejsca w domu studenckim w I turze może automatycznie zostać wprowadzony na listę do II tury, pod warunkiem potwierdzenia (w formie elektronicznej na adres bytstud@ur.krakow.pl w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników I tury) chęci uczestnictwa w ponownym rozpatrywaniu wniosków.”

Formularz wniosku dostępny pod adresem: https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/zasoby/86/WNIOSEK_DS_wersja_ostaeczna_25_09_2015r.pdf

Przyjmowanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim,  odbywać się będzie do dnia:

30.05.2018 r. 

Szczegółowe zasady przydziału miejsca w domach studenckich określa "Regulamin Domów Studenckich UR". W celu uproszczenia procedur składania dokumentów na rok akademicki 2018/19 nie jest wymagane udokumentowanie dochodów na członka rodziny. Student w formie oświadczenia podaje kwotę dochodu netto (ostatnia linijka 2 strony wniosku). W pierwszych dniach czerwca 2018 r., sporządzone zostaną listy rankingowe pozwalające ustalić, którzy ze studentów otrzymają miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/19.

Istnieje również możliwość przesłania wnoisku pocztą na adres Dziekanatu z dopiskiem: podanie o akademik.

Szczegółowe wytyczne tj.

  • zasady przydziału miejsc w domach studenckich na dany rok akademicki
  • lokalizacja domów studenckich i odpłatności
  • regulamin Domów Studenckich
  • wniosek o przyznanie miejsca w domu studneckim

znajdują się na stronie UR w zakładce student/pomoc materialna/domy studenckie lub pod linkiem https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3307

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies