KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Praktyka zawodowa

  1. Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunkach Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym. (pobierz)
  2. Porozumienie z GDLP. (pobierz). Załącznik do porozumienia (zaświadczenie). (pobierz)
  3. Oświadczenie. (pobierz)
  4. Dziennik Praktyk. (pobierz)
  5. Regulamin Studiów. (zarządenie, załącznik)
  6. Zarządzenie Rektora Nr 8 / 2013. (pobierz)
  7. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (pobierz)
  8. Podanie w sprawie zaliczenia w części lub całości praktyk zawodowych (pobierz)

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dotycząca zaliczenia praktyk.

Od roku akademickiego 2013/2014 praktyki gospodarcze kończą się zaliczeniem przed Komisją Egzaminacyjną.

Dr hab. inż. Jan Banaś
Prodziekan ds. Studentów

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies