KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Opłaty za studia

Opłaty (Zarządzenie Rektora 41/2017 z 31.05.2017r.)
Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce 60 zł / 1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego - I stopień 40 zł / 1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego - II stopień 50 zł / 1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr 180 zł
Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia 40 zł / 1 ECTS
Powtarzanie semestru suma opłat za powtarzane przedmioty

Zarządzenia

Zarządzenie Rektora w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 2017/2018 - pobierz
Aktualny cennik opłat za studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz
Komunikat Rektora Nr 9/2017 w sprawie określenia zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów - pobierz
Załącznik do Komunikatu Rektora Nr 9/2017 - Zasady pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów i doktorantów - pobierz
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych przez UR ze studentami, doktorantami i słuchaczami - pobierz

Umowy

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych -  pobierz
Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych - pobierz
Aneks do umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych - pobierz
Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców - pobierz
Aneks do umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców - pobierz

NUMERY KONT BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATY ZA DRUKI ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH (numer bez zmian)
PL 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies