KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Kampus

Kampus Wydziałów Leśnego i Ogrodniczego położony jest w centrum Krakowa przy Al. 29-Listopada 46 i jest bardzo dobrze skomunikowany z resztą miasta. Spacer piechotą na krakowski Rynek, dworzec PKP lub PKS zajmuje około 15 minut, a na najbliższy przystanek autobusowy nie więcej niż 1 minutę. W skład Kampusu, poza budynkami Wydziału Leśnego i Ogrodniczego, wchodzą domy studenckie z miejscami parkingowymi, stołówka oraz klub studencki „Arka”. Poza zajęciami z Wychowania Fizycznego i Języków obcych oraz ćwiczeniami terenowymi, wszystkie zajęcia dydaktyczne są realizowane w jednym budynku.
Wyświetl większą mapę

Domy Studenckie


Miejsce w domu studenckim przyznawane jest przez Wydziałowe (Oddziałowe) Komisje Stypendialne na czas trwania zajęć dydaktycznych.

Decyzją Dziekana lub Prorektora student może zostać skierowany do zakwaterowania w następujących domach studenckich:

 • Dom Studencki Nr II „Młodość" - Kraków ul. Urzędnicza 68, tel. 12- 633-27-77;
 • Dom Studencki Nr III „Oaza" - Kraków al. 29 Listopada 48c, tel. 12-662-51-77;
 • Dom Studencki Nr IV „Czwórka +" - Kraków al. 29 Listopada 48b tel. 12- 662-51-82

Domy studenckie w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału oferują corocznie około 600 miejsc. Pokoje studenckie wyposażone są w: łóżko, biurko komputerowe, krzesło, szafę wnękową, półkę wiszącą, szafkę na żywność, lodówkę. W pokoju istnieje możliwość korzystania z internetu. Na każdym piętrze znajduje się kuchnia, sala telewizyjna z platformą Cyfra Plus oraz pralnia umożliwiającą korzystanie z 3 przemysłowych pralek oraz suszarek. W budynku wygospodarowano także salę bilardową, pingpong – ową oraz rowerownię z profesjonalnymi stojakami na rowery.

Domy studenckie Nr III i IV oferują dodatkowo odpowiednio 34 i 56 miejsc w wyremontowanych pokojach gościnnych głównie dla studentów studiów niestacjonarnych.

W najbliższym czasie planowana jest przebudowa terenów zewnętrznych wokół kampusu. Docelowo zostaną wybudowane stoliki do pingpong-a oraz do szachów.

Dodatkowe miejsca oferują także „akademiki” Uniwersytetu Rolniczego w innych częściach Krakowa.

Studenci UR zakwaterowani są także na:

 • Osiedlu Studenckim AGH - DS nr 3 – Kraków, ul. Tokarskiego 1, tel. 12 617 37 03;
 • DS nr 15 – Kraków, ul. Tokarskiego 10, tel. 12 617 37 34;
 • Osiedlu PUHiT - Kraków-Nowa Huta, os. Złota Jesień, ul. Fatimska 41a,tel. 12-648-20-22.

ZAKWATEROWANIE
Kwaterowanie na rok akademicki 2011/12 w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego odbywać się będzie od 28.09.2011 r. do 05.10.2011 r., natomiast na Miasteczku AGH od 26.09.2011 r. do 03.10.2011 r.

Przy kwaterowaniu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego i 1 zdjęcie legitymacyjnego. Listy studentów, którzy otrzymali miejsca w domach studenckich są dostępne w dziekanatach i w domach studenckich.

OPŁATY

Od 01.10.2011 r. odpłatność za miejsce dla studentów i doktorantów UR w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego wynosi:

 • DS. „Młodość” - 340 zł w pokoju 2 i 3-osobowym
  • 400 zł w pokoju 1-osobowym
 • DS III „Oaza” - 310 zł w pokoju 3-osobowym
  • 320 zł w pokoju 2-osobowym
  • 320 zł w pokoju 1-osobowym (tzw. „.06”)
  • 350 zł w pokoju 1-osobowym (tzw. „.01”)
Dom studencki nr III oferuje: 601 miejsc dla studentów w tym: 128 pokoi – 2 osob., 108 pokoi - 3 osob., 12 - 1 osob. dużych oraz 9 - 1 osobo. małych.
 • DS IV „Czwórka+” - 310 zł w pokoju 3-osobowym
  • 320 zł w pokoju 2-osobowym
  • 320 zł w pokoju 1-osobowym (tzw. „.06”)
  • 350 zł w pokoju 1-osobowym (tzw. „.01”)

Dom studencki nr IV udostępnia studentom 591 pokoi w tym: 126 pokoi – 2 osob., 106 – 3 osob., 12– 1 osob. dużych oraz 9 - 1 osob. małych.

W przypadku kwaterowania studentów innych uczelni lub pracowników UR odpłatność zostanie zwiększona o 60 zł, a innych osób o 100 zł. Cena miejsca w roku akademickim 2011/12 na Osiedlu Studenckim AGH dla studentów UR wynosi 335 zł, natomiast w wynajętym hotelu na os. Złota Jesień w Nowej Hucie opłata za miejsce wyniesie 350 zł.

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w 4 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny salach wykładowych, 4 pracowniach komputerowych, licznych pracowniach audytoryjnych oraz w laboratoriach (m. in. geochemicznym, GIS i teledetekcji, kultur in vitro i biologii molekularnej, mikrobiologicznym). W gronie nauczycieli uniwersyteckich jest wielu wybitnych specjalistów oraz autorów podręczników, publikacji i monografii naukowych.


Sale dydaktyczne i ekspozycje
Muzeum Gleb - Centrum Edukacji Gleboznawczej

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe (8-18% wszystkich zajęć dydaktycznych w zależności od roku i specjalności studiów) realizowane są w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Leśnego Zakładu Doświadczalnego, który położony jest w urokliwej Krynicy i oferuje znakomitą bazę dla tego typu zajęć. Część zajęć terenowych odbywa się w sąsiadujących z Krakowem parkach narodowych i nadleśnictwach.

Leśny Zakład Doświadczalny w KrynicyStudiowanie

Biblioteka uniwersytecka stwarza możliwości szybkiego dostępu do wszystkich liczących się elektronicznych baz danych oraz specjalistycznych czasopism i monografii. Z wielu źródeł studenci mogą skorzystać w czytelni znajdującej się w budynku Wydziału Leśnego. Staramy się tak układać plany zajęć, by zagwarantować naszym studentom czas na samodzielną pracę, rozwijanie własnych zainteresowań oraz pełne wykorzystanie oferty edukacyjnej, kulturalnej i społecznościowej studenckiego Krakowa.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” zrzesza uzdolnionych muzycznie studentów. Sygnaliści z Wydziału Leśnego uświetniają wiele ważnych wydarzeń z życia Uczelni oraz biorą udział w wielu konkursach i festiwalach sygnalistyki myśliwskiej.

Wymiana Międzynarodowa

Uniwersytet stwarza możliwości uczestnictwa w wymianie międzynarodowej (w programie ERASMUS) i ma podpisane umowy z uniwersytetami w Austrii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii i Słowenii. Część zajęć wybieranych przez studentów, stanowiących około 15 % wszystkich godzin dydaktycznych, odbywa się w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim.

Wykaz uczelni ERASMUS (.pdf)
Wykaz uczelni CEEPUS (.pdf)
Umowy dwustronne UR z uczelniami zagranicznymi (.pdf)

Praca

 • Administracja Lasów Państwowych
 • Biura Urządzania Lasu
 • Zakłady Usług Leśnych
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • Firmy :
  • monitoring ekosystemów leśnych,
  • rekultywacja
  • zieleń miejska i zadrzewienia,
  • produkcja biomasy na cele energetyczne,
  • samorządy

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies