KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Upewnij się że spełniasz wstępne wymagania kwalifikacyjne studia I stopnia , wymagania kwalifikacyjne studia II stopnia
 2. Zdecyduj się na rodzaj i specjalność studiów (I stopnia, II stopnia)
 3. Sprawdź terminy rejestracji na wybrany rodzaj i specjalność studiów.
 4. Załóż konto w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Zapamiętaj swój identyfikator i hasło ERK z którego będziesz korzystał przy każdorazowym logowaniu się do systemu ERK.
 5. Zaloguj się na założonym koncie ERK i uzupełnij wymagane dane (pomoc)
 6. Zatwierdź (!!!) wprowadzone dane.
 7. Jeżeli zdawałeś „starą maturę” prześlij ksero lub skan tego dokumentu do właściwej Komisji Rekrutacyjnej (dotyczy Kandydatów na studia I stopnia).
 8. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany indywidualnie dla Twojego konta ERK. Zarejestruj się na wybrany kierunek studiów. Pamiętaj, że Twoja rejestracja uzyska status rejestracji potwierdzonej dopiero po wpłynięciu i zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, co zajmuje około 3 dni.
 9. Po zakończeniu terminu rejestracji loguj się codziennie na konto ERK w celu sprawdzenia wyniku kwalifikacji na studia, który Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje z reguły w ciągu 2-3 dni (jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia rejestracji).
 10. Jeżeli status Twojego konta ERK zmienił się na zakwalifikowany do przyjęcia:
 11. W przewidzianym terminie dostarcz komplet wymaganych dokumentów do właściwej Komisji Rekrutacyjnej. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów przygotuj pełnomocnictwo dla osoby, która będzie Cię reprezentować.
 12. Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, pomocy materialnej, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w Dziekanacie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies