KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

KONTAKT DLA KANDYDATÓW

Studia stacjonarne:

e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl

Przewodniczący:
Dziekan – prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

Sekretarz: dr inż. Janusz Gołąb
Pok. 316 (III piętro)
Tel. (12) 662-51 09

Z-ca sekretarza: dr hab. inż. Mariusz Kormanek 
Pok. 519 (V piętro)
tel. (12) 662-50-24

Biuro Rekrutacji :
Al.29 Listopada 46
31-425 Kraków

Studia niestacjonarne:

e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl

Przewodniczący:
Prodziekan ds. Studentów dr hab. inż. Krzysztof Słowiński

Sekretarz: dr inż. Wojciech Różański
Pok. 911 (IX piętro)
Tel. (12) 662-51-14
Tel. Kom. 509-177-876

Z-ca Sekretarza: dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska 
Pok. 519 (V piętro)
Tel. (12) 662-51-26

 Więcej informacji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies