KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

KONTAKT DLA KANDYDATÓW

Studia stacjonarne:

e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl

Przewodniczący:
Dziekan – prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

Sekretarz: dr inż. Janusz Gołąb
Pok. 316 (III piętro)
Tel. (12) 662-51 09

Z-ca sekretarza: dr inż. Michał Jasik
Pok. 623 (VI piętro)
tel. (12) 662-50-83

Biuro Rekrutacji :
Al.29 Listopada 46
31-425 Kraków

Studia niestacjonarne:

e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl

Przewodniczący:
Prodziekan ds. Studentów dr hab. inż. Krzysztof Słowiński

Sekretarz: dr inż. Wojciech Różański
Pok. 911 (IX piętro)
Tel. (12) 662-51-14

Z-ca Sekretarza: dr inż. Magdalena Kacprzyk
Pok. 713 D (VII piętro)
Tel. (12) 662-53-33

 Więcej informacji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies