KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

 
 
 
 
 

 

Dziekan Wydziału:

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
tel. (012) 662 53-02
e-mail: marcin.pietrzykowski@urk.edu.pl

 

 

 

Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Rozwoju:

Prof. dr hab. inż. Jarosław Socha 
tel. (012) 662 50-11
e-mail: jaroslaw.socha@urk.edu.pl

 

 

 

Prodziekan Wydziału ds. Studentów:

Dr hab. inż. Krzysztof Słowiński
tel. (012) 662 50-25
e-mail: krzysztof.slowinski@urk.edu.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies