KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Wydział Leśny wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego - najstarszej uczelni akademickiej w Polsce. Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a tym samym występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego. Prowadzi studia w systemie stacjonarnym na poziomie I i II stopnia na dwóch specjalnościach: gospodarka leśna i ochrona zasobów leśnych, a także studia I i II stopnia realizowane w systemie niestacjonarnym na specjalności gospodarka leśna. Prowadzimy także nabór na unikatowy kierunek studiów – Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym. więcej...
2015-04-16

Piknik Rodzinny "POZNAJEMY MAŁOPOLSKIE PARKI NARODOWE"

2015-04-15

Sukces Studenów Wydziału Leśnego UR Kraków - Sekcja Geomatyki KNL otrzymała I Nagrodę w sesji „Geoinformacja” podczas V Ogólnopolskiego Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, za najlepszy poster

2015-04-02

Lista możliwości wyjazdów na praktykę ERASMUS dla studentów leśnictwa.

2015-03-11

Seminarium wydziałowe: Global Change Forestry: Carbon Deposition in ecosystems

2015-01-23

Kolejne możliwości składania aplikacji na krótkoterminowe pobyty badawcze w ramach COST

czytaj więcej...

2015-01-21

Kolejna akcja COST maj 2015 - zachęcamy do udziału

2014-12-10

Prasa o nowym, unikalnym kierunku studiów na Wydziale Leśnym UR

Czytaj więcej...

2014-12-02

Pracownicy Wydziału Leśnego UR uhonorowani Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Zobacz filmy i galerię.

więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies