KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Leśny

Wydział Leśny wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego - najstarszej uczelni akademickiej w Polsce. Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a tym samym występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego. Prowadzi studia w systemie stacjonarnym na poziomie I i II stopnia na dwóch specjalnościach: gospodarka leśna i ochrona zasobów leśnych, a także studia I i II stopnia realizowane w systemie niestacjonarnym na specjalności gospodarka leśna. Prowadzimy także nabór na unikatowy kierunek studiów – Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym. więcej...
2015-03-11

Seminarium wydziałowe: Global Change Forestry: Carbon Deposition in ecosystems

2015-03-03

Plan seminariów wydziałowych - Sprawozdania z Badań Młodych Pracowników Nauki i Doktorantów WL

2015-03-03

Anna Figura wicemistrzynią świata w naraciarswie wysokogórskim.

czytaj więcej...

2015-02-18

Pracownik Wydziału Leśnego w Krakowie został laureatem
European Award for Sustainable Land Use - CULTURA Prize 2015

2015-02-06

Artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna nt. wynalazku zespołu badawczego z Wydziału Leśnego

Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego w celu wyznaczenia miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego. Czytaj więcej...

2015-01-23

Kolejne możliwości składania aplikacji na krótkoterminowe pobyty badawcze w ramach COST

czytaj więcej...

2015-01-21

Kolejna akcja COST maj 2015 - zachęcamy do udziału

2015-01-15

IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów

więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies